Công ty TNHH Mỹ Thuật Chin Kong

 

 

Thành tín - Nhanh chóng - Sáng tạo

 

Công ty TNHH Mỹ Thuật Chin Kong

 

 

Địa chỉ:

 

             Đường 5A, KCN Nhơn Trạch 2, Huyện Nhơn Trạch,

             

                               Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

 

Điện thoại:

 

                   +84.0251.3560171

 

                   +84.0251.3560172

 

                   +84.0251.3560173

 

 

Fax: 

               +84.0251.3560169

 

 

Email: ngockieu_sale@chinkong.com.vn

 

 

Website: http://www.chinkong.com.vn

 

Liên hệ